You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SofrologiaTermin Sofrologia pochodzi z języka greckiego:
sos - harmonia, phren - świadomość, logos - nauka

Sofrologia jest terapią, która posługuje się rożnymi metodami prowadzącymi do przywrócenia równowagi pomiędzy ciałem i umysłem. Stworzona została ona w latach 60-tych przez psychiatrę Alfonsa Caycedo, który zaczerpnął inspirację ze wschodnich (Yoga, Zazen medytacja) oraz zachodnich (hipnoza, psychologia oraz fenomenologia) technik ukierunkowanych na poprawę stanu psychicznego oraz fizycznego. Technika ta jest powszechnie używana we Francji oraz Szwajcarii.

Sofrologia to terapia holistyczna oparta na oddychaniu, relaksacji dynamicznej, koncentracji oraz wizualizacji.

  Sofrologia - terapia

Główne zalety:

• Obniżenie stresu
• Wzrost własnej wartości oraz szacunku do siebie
• Odbudowa poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego
• Poprawa koncentracji oraz pamięci
• Poprawa zdrowia fizycznego oraz emocjonalnego
• Usuwanie blokad wynikających z trudnych doświadczeń
• Zmniejszenie bóli przewlekłych

Sofrologia używana jest do przeprogramowania naszego umysłu w sposób pozytywny i pozwalający na łatwiejsze osiągniecie wyznaczonych celów oraz modyfikowanie niechcianych zachowań. Metoda ta okazuje się być bardzo skuteczna również przy leczeniu fobii oraz doświadczeń traumatycznych.

Sesje Sofrologii mogą odbywać się również przez Skype.

Na czym polega sesja?

W pierwszej kolejności jesteś zachęcony do tego aby wytłumaczyć nad jakim aspektem twojego życia chciałbyś pracować. W ramach pierwszego spotkania, odbywa się sesja relaksacyjna. Następnie, sugeruję program (zazwyczaj obejmujący 6-10 sesji Sofrologii) dostosowany do Twoich potrzeb i który pomoże Ci w odzyskaniu dobrego samopoczucia oraz zdobyciu wyznaczonego celu. Później, każda sesja rozpocznie się ćwiczeniami relaksacji dynamicznej po której nastąpi wizualizacja: cześć sesji podczas której będziesz znajdować się w stanie ‘sofroliminalnym’. Jest to stan głębokiej relaksacji uzyskany poprzez stopniowe rozluźnianie ciała oraz umysłu, i może być porównany do stanu głębokiej medytacji. Jest to moment w którym świadomość lepiej komunikuje z podświadomością. Po osiągniecie przez Ciebie stanu sofroliminalnego zostaną użyte różne techniki pozwalające na pozytywne ‘przeprogramowanie’ twojego umysłu pod kątem Twoich potrzeb.